Sedan 1997 har Unicorn Telecom utvecklat multimediatjänster på talsvars- och debiteringsplattformar i och utanför Sverige.

 

1998 börjar Unicorn delta i Post & Telestyrelsens nummerforum. Som enda operatör bevakar, driver och debatterar Unicorn aktivt betaltelemarknaden för hundratals företag och organiationer som annonserar och tjänsteutvecklar betalteletjänster.

2002 medverkar Unicorn Telecom till bildandet av branchorganistionen för mobila tjänster - Morgan.

Sedan 2005 är Unicorn Telecom AB också språkrör för svensk telemedia gentemot myndigheter och inom politik.

Unicorn Telecom AB utökade sin produktportfölj med olika typer av betaltjänster även utanför telekommarknadens affärsområde såsom kreditkort, egen faktura och idag även SWISH-betalningar.

Den första februari 2013 upphör oregistrerade betal-sms-transaktioner men 0900-tjänster förblir utan krav på kundregistrering.

Utvecklades krishanteringsappen ”Kriskoll” och hälsotjänsten ”Paradoxana”.

Lanserade telekonferenstjänsten baraprata.se för att stötta isolerade människor under pandemiutbrottet. Läs mer om Unicorns insats, https://www.techsverige.se/2021/10/hej-vd-helena-asberg-unicorn